Tori Kostecki
Head Rifle Coach
tori.kostecki@ung.edu
706-867-4500